Optimizarea circulației banilor în Republica Moldova

10.10.2018
Blog / Optimizarea circulației banilor în Republica Moldova
Funcționarea eficientă a economiei naționale a oricărui stat în lume se bazează inclusiv pe organizarea unei circulații monetare (a banilor) optimale, adecvate nivelului de dezvoltare și corespunzătoare necesităților companiilor și cetățenilor.

Din punct de vedere a circulației monetare, fluxurile financiare într-o economie națională pot fi divizate în:
 1. Fluxuri externe ­­­a valutei străine – intrări și ieșiri de valută străină din țară, cauzate de activitatea externă a companiilor și intrări și ieșiri de valută străină în numerar și fără numerar legate de operațiunile persoanelor fizice rezidente și nerezidente;
 2. Fluxurile interne a valutei străine în numerar – vânzarea și cumpărarea valutei străine de persoane fizice rezidente și nerezidente, și unele operațiuni ale agenților economici;
 3. Fluxuri interne de monedă națională fără numerar – transferurile intre conturi a monedei naționale cauzate de activitatea economică internă a agenților economici și operațiunile fără numerar a persoanelor fizice;
 4. Fluxuri interne de monedă națională în numerar – unele operațiuni, limitate prin legislație a agenților economici și operațiunile persoanelor fizice rezidente și nerezidente.
Atribuția statului, prin instituțiile publice abilitate este organizarea, reglementarea, supravegherea și dezvoltarea circulației monetare și a instrumentelor de plată necesare funcționării normale și dezvoltării de durată a economiei naționale. Reglementarea componentelor circulației monetare și instrumentelor de plată este necesară pentru a evita posibilitățile de evaziune fiscală, spălare de bani și utilizarea monedei naționale în activități economice subterane.

Pe parcursul ultimilor decenii, în țările lumii se observă o tendință de micșorare a volumului banilor în circulație și de dezvoltare a unui spectru larg de instrumente și modalități de plată fără numerar, adică prin intermediul cardurilor bancare sau plăților on-line. Experiența unor țări arată că odată cu dezvoltarea modalităților de plată fără numerar, cota achitărilor cheș a scăzut semnificativ, în unele cazuri sub 10% din totalul comerțului cu amănuntul, iar la nivelul Băncilor Centrale se discută posibilitatea de a renunţa la utilizarea banilor cheș de către persoane fizice, cu excepția turiștilor.

În Republica Moldova cota cheșului în comerțul cu amănuntul este peste 80%, iar cca. 70% din operațiunile cu carduri este ridicarea numerarului. Din cele menționate, se observă că existența instrumentelor și metodelor de plată fără numerar nu stimulează populația în utilizarea lor.

Analizând experiența țărilor dezvoltate și situația în Republica Moldova cu privire la circulația banilor cheș, se propun următoarele măsuri pentru optimizarea circulației numerarului și dezvoltarea plăților cu cardul electronic sau on-line:
 1. Ridicarea banilor cheș de la agent economic de către persoană fizică.
Una din cauzele principale a ponderii înalte de ridicare a cheșului de pe carduri bancare de către cetățeni (cca. 70% din toate tranzacții cu carduri bancare) este rețeaua mică a bancomatelor în RM. Deținătorii de carduri bancare nu sunt siguri de posibilitatea de a ridica numerarul la solicitare. Totodată, băncile aplică comisioane semnificative la ridicarea banilor cheș de către posesori de carduri bancare emise de alte bănci și consecutiv, cetățeanul retrage cu mult mai mulți bani în numerar de la ATM a băncii care-l deservește.
De exemplu, în Austria și Germania în magazinele mari fiecare cumpărător este întrebat de casier dacă mai are nevoie de bani cheș care la solicitare, este eliberat din casa magazinului.

Astfel, ar fi bine de a permite agenților economici, care utilizează POS terminale, de a elibera bani cheș din casă persoanelor fizice deținătorilor de carduri bancare, la solicitarea acestora.

Deținătorii de carduri vor deveni mai siguri în posibilitatea de ridica numerarul la solicitare și psihologic vor fi mai încrezuți în cardul bancar ca mijloc de plată și mijloc de deținere a banilor.

Din punct de vedere al agentului economic, acest lucru va micșora cheltuielile de prelucrare și încasare a numerarului.
 1. Posibilitatea de a afișa diferite prețuri pentru același bun sau serviciu de către agenții economici.
Aplicarea comisioanelor pentru ridicarea și depunerea banilor cheș va condiționa scumpirea lor considerabilă. Aceste costuri suplimentare vor fi suportate de companii și firme, care la rândul lor le vor include în prețul final al produselor și serviciilor comercializate.

Agenții economici trebuie să aibă dreptul de a indica două prețuri – pentru achitarea cu bani cheș și pentru achitarea cu cardul bancar. Consumatorii observând diferența în preț vor selecta un preț mai mic, adică achitarea fără numerar utilizând card bancar, sau altă modalitate de achitare electronică.
 1. Comisionul la retragerea banilor cheș aplicat de BNM.
Stimularea plăților cu carduri bancare se bazează și pe prețul banilor cheș pentru cetățeni. În cazul când ridicarea banilor în numerar de la ATM va fi semnificativ mai costisitoare, cetățeanul va prefera o plată cu cardul bancar sau altă metodă de plată electronică.

Prețul banilor cheș este stabilit de Banca Centrală prin comisioanele la retragerea numerarului și prin această autoritatea monetară stimulează o administrare mai eficientă a cheșului de către băncile licențiate, companiile și cetățeni.

Introducerea unor comisioane mai mari de către Banca Națională a Moldovei va condiționa băncile de a majora semnificativ comisioanele la ridicarea numerarului de pe carduri bancare și va impune cetățenii să nu retragă bani cheș, astfel stimulând achitările cu cardul sau on-line.

Totodată, pentru a nu defavoriza păturile social vulnerabile, băncile nu vor avea dreptul de a aplica comision la retragerea banilor cheș de pe cardurile destinate pensiilor, alocațiilor, îndemnizațiilor, compensațiilor. Periodic (lunar, trimestrial) BNM va returna proporțional comisionul aplicat pentru retragere de numerar din BNM pentru banii cheș ridicați de pe carduri bancare cu destinație socială.
 1. Comisionul la depunerea numerarului aplicat de BNM.
Un alt aspect al circulației adecvate și eficiente a banilor cheș este utilizarea lor fără depunerea la Banca Centrală pe parcursul întregii durate de viață a bancnotei și monedei metalice. Depunerea banilor în numerar la Banca Centrală pe de o parte implică costuri suplimentare asupra băncilor și autorității monetare, iar pe de altă parte nu stimulează managementul eficient al cheșului de economia națională și cetățeni.

Practică țărilor dezvoltate, inclusiv din Uniunea Europeană, ne arată că Băncile Centrale aplică comisioane semnificative pentru depunerea banilor în numerar. Aceste comisioane se transpun asupra companiilor care pentru micșorarea costurilor solicită modalități de plată electronice. Totodată, este necesar de menționat că aceste comisioanele nu se aplică pentru depunerea bancnotelor și monedelor metalice uzate destinate distrugerii.
   
​       5. ​Comisioanele aplicate de bănci pentru efectuarea plăților fără numerar.

La momentul actual, băncile adesea aplică un comision relativ (%) din suma plății cu cardul bancar, dar nu mai mic de o sumă absolută (MDL). Din aceste considerente, agenții economici mici nu sunt interesați în recepționarea plăților fără numerar (card bancar).

Practica internațională limitează comisioanele aplicate pentru plăți fără numerar (inclusiv card bancar) la o valoare relativă (%) din volumul plății și interzice perceperea altor comisioane direct sau indirect conexate.
Această va stimula agenții economici în recepționarea plăților fără numerar, deoarece odată cu mărirea comisioanelor aferente gestionării banilor cheș, achitările fără numerar vor deveni mai ieftine.

Totodată, în cazul achitărilor cu carduri (ale rezidenților și nerezidenților) conexate cu conturi în valută străină sau emise de bănci din afara RM, băncile autohtone trebuie să fie limitate în aplicarea comisioanelor prin stabilirea unui % din sumă, dar cu aplicarea deplină a comisioanelor externe (care sunt stabilite de băncile străine și centrele de decontare de peste hotare).
 1. Dezvoltarea sistemului național de plăți al RM.
Avansarea plăților fără numerar este imposibilă fără dezvoltarea sistemului național de plăți. La momentul actual, în RM există și funcționează sistemul automatizat de plăți interbancare (SAPI), care este facilitat de un serviciu de clearing. SAPI este un sistem destul de costisitor și efectuarea transferurilor durează datorită specificului aplicației.

Experiența țărilor dezvoltate, inclusiv din Uniunea Europeană (Portugalia, Danemarca, etc.), arată că pentru dezvoltarea plăților fără numerar este necesar un sistem (aplicație) multi-valutar destinat în exclusivitate transferurilor și clearingului plăților fără numerar cu amănuntul. Acest sistem poate fi gestionat de autoritatea monetară (Banca Centrală) sau poate fi un agent economic controlat și supravegheat de autoritatea monetară.

Existența unui sistem destinat plăților cu amănuntul accelerează considerabil viteza tranzacțiilor – cele mai moderne aplicații asigură acceptarea aproape imediată (1-2 secunde) a plății fără numerar și executarea tranzacției (transfer de bani și primirea tuturor confirmărilor) pe parcurs a 7-10 secunde.

Beneficii: acest sistem va prelucra toate tranzacțiile (în moneda națională și valută străină) cu amănuntul în interiorul țări și doar tranzacții direcționate beneficiarilor din afara țării vor fi transferate pe extern.

Prelucrarea internă a tranzacțiilor, indiferent de moneda de referință, va permite micșorarea considerabilă a comisioanelor aplicate și prin urmare facilitarea plăților fără numerar în RM.
 1. Dezvoltarea modalităților de plată moderne.
Implementarea practicii internaționale cu privire la noile instrumente de plată poate fi efectuată având ca bază sistemul național de plăți al RM.

Printre instrumentele moderne de plată fără numerar, pentru Republica Moldova sunt avantajoase următoarele:
 1. QR code – (Quick Response) este standardul de codare a informației sub forma de bare bidimensionale.
Această tehnologie necesită doar smartphone pentru scanare și aplicația mobilă pentru transfer de mijloace financiare. Informativ: RFID și NFC necesită echipament special (costuri mai mari).

În RM beneficiarii acestei tehnologii pot deveni agenții economici (comercianții) mici, de ex. cafea, țigări, cafenele, achitarea serviciilor de taxi, etc. Utilizarea doar a QR code nu va cere deținerea aparatului de casă și a POS terminalului.

O altă modalitate de utilizarea QR code poate fi atribuirea fiecărui fermier unui QR code unic și utilizarea lui la comercializarea produselor agricole, inclusiv la piețe agricole.

Practica internațională: în China există cafenele unde se poate achita doar prin QR code, și cca 70% din achitări în magazinele mari se efectuează utilizând QR code.

     II. RFID -Radio-Frequency Identification (ex. carduri bancare cu posibilitatea de achitare contactless) – identificarea, citirea, păstrarea și schimbul de datela distanță prin unde radio folosind dispozitive (etichete) RFID (RFID tag) și transpondere RFID. Se utilizează de prestatorii de servicii contactless ex. Visa (payWave), MasterCard (PayPass), American Express (ExpressPay). Acest serviciu permite stabilirea unei limite spre achitare și în cazul depășirii este necesar de a introduce PIN cod. Tehnologia RFID este folosită în mai multe domenii, de exemplu: achitarea taxelor rutiere pe anumite autostrăzi, urmărirea produselor, urmărirea locomotivelor și vagoanelor la căile ferate.
 1. NFC- (Near-field communication) – sunt utilizate două dispozitive electronice, conexiunea și schimbul de date se efectuează la distanță de până de 4 centimetri. Comparativ cu RFID care poate fi doar pasiv sau doar activ, NFC lucrează în ambele părți (reader sau tag), cu posibilitate de reprogramare pentru diferite acțiuni. La momentul actual NFC este utilizat pentru:
  1. Emularea cardurilor bancare pentru tranzacționare contactless, emularea altor tipuri de carduri ex. biletelor electronice.
  2. Scanarea etichetelor NFC (NFC tag), spre exemplu aceste tag-uri sunt utilizate în unele magazine pentru informarea consumatorului despre preț, termen de valabilitate, compoziția produsului.
  3. Regimul peer-to-peer - conectarea directă a două dispozitive electronice pentru schimbul de informație (contacte, configurări, informații despre rețele wi-fi, etc.).
 Informativ: experiența țărilor în utilizarea instrumentelor de plată fără numerar
Alipay și WeChat Pay sunt sisteme de plăți utilizate în China care utilizează tehnologiile QR code și NFC pentru plăți online. Aproximativ 94% din numărul tranzacțiilor în China sunt efectuate prin intermediul acestor servicii. Alipay și WeChat Pay sunt aplicații care lucrează pe baza tehnologiei ”Mobile Banking” utilizând monedă electronică. Utilizarea platformelor de achitare mobilă nu necesită emiterea și menținerea cardurilor bancare – în rezultat se micșorează cheltuielile.

Comisioanele aplicate la achitările cu carduri bancare constituie cca. 2.75% din volumul tranzacției, în S.U.A aceste taxe constituie 90 miliarde USD anual.

Comisioanele aplicate la achitările utilizând Alipay și WeChat Pay constituie cca. 0.1 – 0.25% din volumul tranzacției.

Clearing-ul tranzacțiilor online în China este efectuat de către NetsUnion Clearing Corporation (NUCC), NUCC este operatorul platformei centralizate Chineze pentru tranzacțiile online efectuate de către furnizorii serviciilor de plăți inclusiv conturile bancare. NUCC este subiect supravegheat și regulat de către Banca Populară Chineză.

Al Kelly, director-șef executiv a companiei Visa presupune că serviciile de plăți online pot prezenta pericol pentru sistemele de plăți pe bază de carduri.

“What happened in China was not an even playing field,” Al Kelly, Visa’s chief executive officer, said at an investor conference in March. “What I hope happens around the rest of the world as they migrate is that at least it’s an even playing field.”
Înapoi la blog

Adresează o întrebare

Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii de completat

Nume*
Prenume*
Email*
Informații profesionale
Întrebare*